TSM Ceramic – Termokeramisk isolering

TSM Ceramic är en 1 mm tunn högeffektiv värmeisolerande ytskiktsbeläggning med extremt låg värmeledningsförmåga (λ=0,00177 W/mK) och som reflekterar >80% av värmestrålningen. TSM Ceramic sprutas direkt på de flesta fasta underlag som betong, puts, tegel, trä, metall, plast mfl. De unika värmeisolerande egenskaperna och en okomplicerad installation gör TSM Ceramic till marknadens kostnadseffektivaste energibesparingsmetod. Fasader tilläggsisoleras utan kostsamma utflyttningar av fönster och plåtarbeten. I regel uppnås en energibesparing på ca 20-30%. Dessutom skyddas fasaden mot fukt då TSM Ceramic inte släpper igenom vatten utan bara ånga (diffusionsöppen). Heta eller kalla rör isoleras utan driftsavbrott och skyddar samtidigt personer mot bränn-/frostskador. Metallytor i tex containers eller fordon isoleras både mot värme och kyla och bildar dessutom ett utmärk kondensskydd. Detta är bara några exempel på användningsområden för TSM Ceramic. Kontakta oss på TSM Nordic så hjälper vi er att skydda och spara energi för ert objekt. 

 

TSM Ceramic

är en 1 mm tunn sprutbar elastisk isolerande ytskiktsbeläggning och ger färdiga ytskikt på fasader, tak, väggar, rör, containers, cisterner m.fl. Ytstrukturen är jämförbar med en slät puts och produkten kan även färgas i över 2000 kulörer, men vitt ger bästa värmereflektion. Filmen nedan ger en introduktion till hur tekniken fungerar och hur produkten appliceras.

 

Egenskaper

  • Värmeledningsförmåga vid 20°C:   λ=0,00177 W/mK
  •  Diffusionsöppen:   17,1 gm2/d
  •  Brandskyddsklass:   A1
  • Töjning (linjär):   65%
  • Appliceringstemperatur (luft/yta):   +5°C – + 130°C
  • Driftstemperatur:   -60°C – +260°C
  • Färg:   Vit matt bas, kan färgas enligt NCS färgsystem

Grundteknik

Termokeramisk isolering är en väl beprövad teknik bestående av keramiska vakuumiserade kulor i nano storlek. Tekniken togs ursprungligen fram för att värmeisolera och skydda rymdfarkosternas återinträde i atmosfären. Sedan 20 år har tekniken även funnits på den civila marknaden för olika tillämpningar.

Filmen ovan är från NASA där de demonstrerar den låga värmeledningsförmågan och den höga värmereflektionen i vakuumiserade keramiska kulor. Trots att kuben värmts upp till 1300°C kan man ta i den. Värmen/energin i kuben leds inte över till handen.


SparaSparaSparaSparSpara

Spar

TSM Nordic marknadsför och distribuerar produkterna TSM Ceramic Fasad & Tak och TSM Ceramic Pipe på den Nordiska marknaden. Applicering utförs endast av TSM auktoriserade entreprenörer. Kontakta oss för rådgivning och hur ni kan spara energi och skydda era objekt.